The Story of Maui

O LE TALAAGA O MAUI
O Maui o le alo o Ma’eatutala ma Talaga. Talu ai na fanau le au o ia, sa tia’i ai e lona tinā i luga o piapia o le sami, ma le fa’amoemoe o le a to’esea vave atu ai lana tama na fanau ae le’i o’o i ona aso tatau. Peita’i, sa ese ai le fuafuaga a atua. Sa latou mua’i fa’atonuina ni galu latou te aveina atu o ia i le apitagalu ona auina atu fo’i lea o se toea’ina na te tausia lelei. Sa fa’apea ai ona i’u ina tupu a’e ma avea ma se tama talavou aulelei. O le tasi aso, sa la feiloa’i ai ma se tama’ita’i ma, o le taimi lava na va’aia ai e le tama lea fafine, na ia iloa ai o lona tinā lava lea. Sa ia ta’uina atu lea manatu ia te ia; peita’i, sa le’i talitonu le tama’ita’i, vaganā ona ua mae’a lelei ona talatalaina atu e le tama le tala i lona olaga. Na amata ai loa ona talitonu ma alofa tele atu le tama’ita’i i lana tama. Sa ia fa’ati’eti’e Maui i ona tau’au i aso ta’itasi. O lea la ua ta’uta’ua ai i Sāmoa, o “Ti’eti’e i tau’au o Talaga”. Sa tuputupu a’e le tama o Maui Ti’eti’e i Talaga ma avea ai ma tagata matua ma le malosi fa’apea ma lona poto masani. O lona tamā, Ma’eatutala, sa pulea le ma’umaga (fa’ato’aga talo) tele a Māfui’e, se tagata lapo’a tele na nofo i Pulotu. O aso ta’itasi i le taeao po lava, sa alu atu ai le tamā o Maui ma toe fo’i mai i le afiafi po. E leai se tasi o le aiga e foliga na te iloa le mea e malaga aga’i i ai le toea’ina. O le mafua’aga lea na tonu ai le manatu o Maui o le a na su’eina po’o fea e alu atu i ai lona tamā ma po’o ni a fo’i ana gaoioiga o lo’o fai i ai.

O le mea lea, i le tasi aso, sa ia mulimuli fa’alilolilo atu ai i lona tamā. Ina ua mavae se itulā e tasi o le la savaliga, sa ia va’ai atu i lona tamā ua tū sasa’o i luma tonu lava o se mauga mato tele, ona ia fa’alogo atu lea o memumemu lona tamā i ni upu uiga ese, pei e fa’ataulāitu, ma fa’auta! Na mavae ma matala mai le ‘ele’ele ona savali atu ai loa lea o lona tamā i totonu. Sa le fefe o ia i se mea e tasi; o lea sa ia mulimuli atu ai fo’i i lona tamā. Ina ua iloa mulimuli ane e le tamā o lona atali’i, sa ia taumafai loa ia te ia e toe fo’i. A fai e te toe fo’i, o lana tala lea i lona atali’i, “E lo’u matai, le tagata lapo’a tele o Māfui’e, e le taumate o le a ia fasioti ia te ‘oe.” Sa le’i suia ai le loto o Maui; sa le iloa lava e ia se fefe. O le mea lea, sa ia nofo ai pea lava e ui ina le malie lona tamā. Sa tonu i lona māfaufau o le a sā’ili mea uma e uiga i lenei nofoaga lilo. A’o fealualua’i le tama, na taia lana sosogi i se nanamu e uiga ese le manogi. Sa āga’i atu ai loa i le itu lea e sau ai le nanamu, ma na fa’afuase’i ona taunu’u i totonu o le umukuka o Māfui’e ma na ia maua atu i ai se manufata (pua’a) fa’ato’ā mae’a ona fa’avela lelei, fa’apea ma le anoano o talo vela. Sa ia tofotofoina loa na mea taumafa. O ni mea ‘ai e uiga ese le manaia, o lona manatu ifo lea i lona loto, aiseā e le fa’apea ai ona saunia a matou talo ma a’ano o manufasi. A o si ona tamā, sa popole pea lava mo lona ola, na mulimuli atu pea ma fa’apea atu: “E leai se afi a tatou, na’o Māfui’e lava e fa’avela ana mea’ai. Ae peita’i, la’u pele Maui, ia e toe fo’i nei ae le’i taunu’u mai Māfui’e ma fasioti ia te ‘oe.” “Se’i maua mai muamua sa’u afi ona ou alu ai lea,” o le tali lea a Maui. O lea na ia savali (Maui) atu loa i le mūgālafu (Ta’igaafi); peita’i, sa mata’i mai pea nei gaoioiga e le sau’ai tagata. Na fa’afuase’i ona ia oso atu ma tauivi loa ma Maui. Peita’i, na pu’eina e Maui ma fusi ona lima, ona la tauivi ai lava lea pei ni manu fe’ai mo se taimi umi lava.Sa le’i fia fa’avaivai se tasi o la’ua. Na i’u ina maua e Maui le lima o le ali’i tino ese ma mimilo ai lava se’ia o’o ina auē le ali’i i le tigā.

E ui i lea, sa le’i tu’ua ai lava e Maui le lima, na ia saga mimilo malosi pea se’ia o’o ai ina talosaga atu le ali’i tino ese, ma fa’amolemole ina ia fa’asa’oloto o ia mai ona mafatiaga. Sa fai atu Maui, e fa’ato’ā mafai ona tatala atu o ia pe a fai e malie mai lona loto e ave mo ia ni motumotu mai lana ta’igaafi. Sa malie vave atu i ai le sau’ai. O le ala lea na maua ai e tagata Sāmoa le ulua’i afi, ma talu mai ai, sa fa’avela mea taumafa a tagata Sāmoa.

Na mulimuli ane ona avea lea o Maui ma se tagata folau ta’uta’ua. O le talatu’u a Toga e fa’apea, “O Togatapu, le motu aupito tele o Toga, sa sisi a’e i luga e Maui i se matau na ia maua mai Savai’i.”

O se tasi tala fa’asolopito e fa’apea, na malaga atu Maui aga’i i le itū i saute ma ia taunu’u atu ai i le tafatafā’ilagi. A e faimai, e ui i lenā fa’afitāuli, na le’i fa’afiti ai lava Maui. Na ona tago atu lava o ia i le foe ma lona au malō, ma tete’e malosi ai i luga le lagi ae alu pea lana malaga. O ia o le tagata muamua lea na fetaui ma se mauga aisa o ia fo’i na muamua ona va’ai i ni pua’asami, ni pea (manu) papa’e, ma ni isi lava manu matagofie ‘ese’ese.

O le tala tu’u fo’i a Maori e fa’apea, o Maui o le Polenisia muamua lea na tū vae i Niu Sila. O ia lea, e tusa ona latou fai mai, na vaeluaina ni motu ina ia mafai ona folau atu ai i totonu. Ina ia fa’amanatuina ai o ia, ua ta’ua ai e Maori le Motu i Mātū, o “Ika o Maui” ma le Motu i Toga (saute), o “Waka-o-Maui.”
O le tasi motu o Hawai’i e ta’ua fo’i o Maui, e fa’amanatu ai pea lava lenei tagata folau atamai ma le lototele.

The Story of Maui

Maui is perhaps the most notable of heroes in the Polynesian mythology. He is at the very least mischievous, smart, and so beguiling he can win his mother’s heart back with his words, fool his father sufficiently to make him complicit in his plan to steal fire from his grandmother, steal fire, and so daring, cunning, brave, inventive, and accomplished that he appears irresistible throughout Polynesian lore. Maui, a demigod, lived his life here on earth, while, at the same time, traversed the mythological spaces of the world below (the underworld) and the Heavens above. The version prepared by Brother Fred Henry in 1979 notes most of the extensive scholarship about the Samoan Maui mythology. He is also known as Ti’iti’i, and sometimes Ti’eti’e.

Maui was the son of the gods Ma’eatutala and Talaga. Because he was born prematurely, his mother threw him into the foam of the sea, hoping in that way to get rid of the yet unformed child. The gods, however, overruled her rash decision and decreed differently. They first sent some waves to take him ashore, and then sent the older ancestors to nurse him to health and safety. He soon grew into a very beautiful young boy.

One day, Maui met a woman. Immediately he felt sure that she was his true mother. He told her this, knowing he would have to convince her, since, by discarding him in the first place, she would believe it impossible that he could be alive. But it was not long until, after Maui recited the details of his life, his skeptical mother finally believed him. Then, to their mutual delight, she became so fond of him that she carried him day after day on her shoulder and never let him go again.

From this habit, Maui is commonly known in Samoa by the name of Ti’eti’e i Talaga, i.e. riding on (the shoulders of) Talaga.

Once reunited with his mother (sometimes known as Hina), Maui grew into a very strong and skillful young man.

Maui’s most famous adventures surround his father’s work on behalf of Mafui’e. Maui’s father Ma’eatutala was in charge of the taro-plantation owned by the giant Mafui’e who lived in the under-world, owned fire and managed earthquakes. Every day, early in the morning, Maui’s father went away, and returned only after dark. None of the family seemed to know where he went. The always curious Maui found this mystery irresistible. He had to solve it. He determined to find out where his father was going and what he was doing.

One day Maui’s curiosity overcame him, and he was compelled by an irresistible urge to follow his father in secret. After half an hour’s walk, Maui saw his father stopping before a steep hill. Then he heard his father murmuring very strange incantations in the direction of the hill, when suddenly the hill opened to let his father enter. Maui, always fearless, followed him into the mountain, unnoticed by both his father and the mountain itself.

When his father finally became aware of his son’s presence, in fear for Maui’s life, he urged him to go back. “If you do not return to earth”, so he told him, “my master, the giant Mafui’e, will certainly kill you.”  But Maui, undaunted, could not be convinced, and remained against his father’s wishes in the underworld, determined to learn about that mysterious place.

Wandering about, he smelled something new and tantalizing. Curious as always, he walked in that direction, and soon came to the kitchen of Mafui’e and there he presently discovered freshly roasted pig and many cooked taros. He tasted both. “What delicious food,” he cried out, “Why don’t we prepare our taro and meat like this!”

His father, who, anxious for Maui’s life, had followed him, begged him saying: “We have no fire. Mafui’e is the only one who can eat cooked food. My dear son Maui, please go back before he comes and kills you.” But Maui resisted, and answered, “Let me first get some fire, and then I’ll go.”

Thereupon he went straight to the fireplace; but the giant, who had already been watching him for some time, jumped up and went for the intruder. But Maui caught his two arms and then they wrestled like tigers for a long time.

Neither wanted to give in. Finally Maui contrived to twist the giant’s arm in such a frightful manner that he roared with pain. The boy, however, did not let loose; he even twisted harder and harder until the giant begged him to stop torturing him. Maui said that he was quite willing to let him go, but only in exchange for some fire to take home. The giant Mafui’e, in his agony, finally agreed. In this way the Samoans got their first fire, and ever since, they have enjoyed cooked food.

Later, Maui became a famous sailor. The Tongan tradition relates that Tongatabu, the largest island of the group, had been pulled up by Maui with a hook he obtained from Savai’i.

Another tradition tells us that Maui sailed so far towards the south, that he reached the end of the horizon where the sky met the ocean. But even that challenge presented no difficulty to a man like Maui. He simply took his paddle and with its heavy handle he pushed the sky upwards until high enough so that he could pass under the horizon and sail on.

Maui was the first sailor who met with icebergs, and the first who saw seals white bears, and many other wonderful animals.

The Maori tradition relates that Maui was the first Polynesian who landed in New Zealand. It was he, so they say, who cut the island into two islands in order to sail across the sea between them, rather than make the journey around. In memory of him, the Maori called North Island Ika-o Maui” and the south Island “Waka-o-Maui”. One of the Hawaiian Islands is also called Maui in honour of this clever and daring sailor.

For More about Maui, the reader is referred to W.D. Westerfield, The Legends of Maui, (1920) at www.sacred texts.com.

41 thoughts on “The Story of Maui

 1. Hi friends, nice piece of writing and nice arguments commented at this place, I am in fact
  enjoying by these.

 2. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.

  Also, I have shared your web site in my social networks!

 3. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome,
  nice written and include almost all important infos. I
  would like to look extra posts like this .

 4. Highly energetic blog, I loved that a lot.

  Will there be a part 2?

  1. So glad you enjoyed this content. There are always other versions and extentions to the stories in mythology. We’d welcome your research and return!

 5. My brother recommended I might like this web site.

  He was entirely right. This post actually made my day.

  You can not imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

  1. We are so glad! Spread the word to all who love stories everywhere.

 6. Terrific post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.

  Bless you!

  1. Thank you, we’d love to hear your apecific question(s)!

 7. Outstanding quest there. What happened after? Take care!

  1. Hello Derick, Thanks for praise! As ever, in mythology, what happens next is always up to the storyteller, there are other versions everywhere, so please keep your research going and report back!

 8. Everything is very open with a clear description of
  the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful.

  Thanks for sharing!

  1. Thank you, appreciate the praise.

 9. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups
  thanks once again.

 10. Fastidious replies in return of this difficulty with real arguments and explaining the
  whole thing regarding that.

 11. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog
  loading? I’m trying to find out if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly
  appreciated.

 12. It’s remarkable for me to have a site, which is helpful in favor of my knowledge.
  thanks admin

 13. I couldn’t refrain from commenting. Very well written!

 14. Hello there, I do believe your site may be having browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping
  issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!

  Besides that, wonderful blog!

  1. Thank you for bringing this to our attention. I’ll refer it right away.

 15. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such
  info a lot. I was looking for this particular info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 16. I always spent my half an hour to read this weblog’s articles or
  reviews everyday along with a cup of coffee.

 17. I’m not sure where you’re getting your information, but good
  topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 18. First off I would like to say wonderful blog!
  I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your head
  before writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my ideas out
  there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to
  15 minutes tend to be lost just trying to figure out how
  to begin. Any suggestions or tips? Kudos!

  1. Yes, just start! Continue, keep going, never stop editing yourself, read aloud, imagine! Good luck.

 19. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere.

  Brief but very precise info… Thanks for sharing
  this one. A must read post!

 20. This site was… how do I say it? Relevant!!

  Finally I have found something which helped me.
  Appreciate it!

 21. Good way of explaining, and nice post to get information concerning
  my presentation topic, which i am going to present in academy.

 22. Awesome blog! Is your theme custom made
  or did you download it from somewhere? A theme like yours with a
  few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your design. Cheers

  1. Hello, Please read the attributions section where we answer all your questions. There are two artists, and two designers, it’s all custom.

  2. Hello Rosaline, Thank you for your interest. Our work is custom, and the artist in the attributions. We are thrilled that you appreciate her extraordinary talent.

 23. Thanks for finally writing about > The Story of Maui
  – Samoan Mythology < Loved it!

 24. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting
  for your further post thanks once again.

 25. A person necessarily lend a hand to make severely posts I’d state.

  This is the very first time I frequented your web
  page and thus far? I surprised with the research you made to create
  this actual submit amazing. Fantastic activity!

 26. I’m curious to find out what blog platform you happen to be working
  with? I’m having some small security issues with my latest website and
  I’d like to find something more secure. Do you have any solutions?

  1. Hello, If you check our attributions you will find the information on our expert website professional who is the best!

 27. I am sure this article has touched all the internet people,
  its really really fastidious post on building up new webpage.

 28. Great goods from you, man. I’ve take into
  account your stuff previous to and you are just too excellent.
  I really like what you’ve received right here, really like
  what you’re stating and the best way by which you assert it.

  You’re making it entertaining and you continue to take care of to
  stay it wise. I can not wait to learn much more from you.
  That is really a tremendous site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *